Palazzo Petrucci

Palazzo Petrucci - Architect Alfredo Galdi

Palazzo Petrucci

  • Архитектор Alfredo Galdi
  • Местоположение Napoli
  • Категория Контракт
  • Товары On the Rocks, Rose Chair, Getsuen, Sherazade
  • Фотограф Mattia Aquila
  • Веб-сайт www.alfredogaldi.it